Home

Welkom op de website van de buurtvereniging Vijfmaster!

Voor de maand september staan er weer een tweetal activiteiten op de agenda. Op zondag 17 september a.s. gaan we weer het groen in de straat snoeien. Verzamelen om 13.00 uur op de hoek Botterstraat/Jolstraat.

Dit groen hebben wij in overleg met de gemeente Purmerend in onderhoud genomen. Hiervoor krijgen wij als buurtvereniging een vergoeding die wij o.a. gebruiken voor de jaarlijkse BBQ die dit jaar op 23 september a.s. zal worden gehouden. Klik hier om u op te geven.

Op vrijdag 20 oktober a.s. is de Algemene ledenvergadering in de Botterhoek. De vergadering begint om 20.00 uur.

Laatste nieuws