Categoriearchief: Agenda

Algemene Ledenvergadering 2020 | 1 maart

Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Locatie: Botterhoek Vergaderruimte

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Terugblik evenementen 2020
  • Financieel jaaroverzicht buurtvereniging Vijfmaster
  • Budget en contributie vaststellen voor 2020
  • Activiteitenkalender 2020
  • Overzicht bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering