Categoriearchief: Nieuws

Jeu de Boules | 23 juni

23 juni was het weer zover: het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi!!!!!!
Het toernooi waar alle buren elkaar heel even niks gunnen! Alleen de winst telt.
Dit jaar is het landen thema PORTUGAL.

Oranjefonds Collecte | 11 t/m 15 juni

In de week van 11-15 juni vindt er weer een collecte plaats voor het Oranjefonds. Ook buurtvereniging “Vijfmaster” doet hier aan mee. De helft van de opbrengst is voor de buurtvereniging.
Wij zoeken vrijwilligers die voor de vereniging willen collecteren, wij mogen in de hele Wheermolen collecteren en de wijk is te groot om dit alleen door het bestuur te doen.
Alle beetjes helpen, u hoeft niet uren te lopen maar elk uur dat er iemand loopt is meegenomen.


Algemene Ledenvergadering 2019 | 7 juni

Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Botterhoek Vergaderruimte

AGENDA

⦁ Opening en mededelingen
⦁ Vaststellen agenda
⦁ Terugblik evenementen 2018
⦁ Financieel jaaroverzicht buurtvereniging Vijfmaster door Peter Hogenes
⦁ Budget en contributie vaststellen voor 2019
⦁ Oranje Fonds collecte
⦁ Activiteitenkalender 2019
⦁ Overzicht bestuur
⦁ Rondvraag
⦁ Sluiting vergadering