Algemene Ledenvergadering | 14 maart 2024

14 maart is de ALV, we hopen velen van u te mogen ontvangen in de Botterhoek. Meer info volgt.