20 oktober: Algemene ledenvergadering

De vergadering is weer geweest en we hopen binnenkort de notulen online te kunnen zetten.