Algemene Ledenvergadering 2019 | 7 juni

Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Botterhoek Vergaderruimte

AGENDA

⦁ Opening en mededelingen
⦁ Vaststellen agenda
⦁ Terugblik evenementen 2018
⦁ Financieel jaaroverzicht buurtvereniging Vijfmaster door Peter Hogenes
⦁ Budget en contributie vaststellen voor 2019
⦁ Oranje Fonds collecte
⦁ Activiteitenkalender 2019
⦁ Overzicht bestuur
⦁ Rondvraag
⦁ Sluiting vergadering